Arjen Pasma praktijk voor homeopathie

Afrika

In de afgelopen jaren ben ik actief geweest in Kenia en Malawi. In beide landen heb ik lesgegeven aan opleidingen voor homeopathie en ik heb in de klinieken inmiddels vele patiënten behandeld. Dat geldt met name voor Malawi. Ik sta ik nauw contact met het centrum EvaDemaya. U kunt meer lezen op www.evademaya.nl Zolang het mij mogelijk is zal ik jaarlijks gedurende een aantal weken in de kliniek in het noordwesten van Malawi gaan werken. Het rendement van alle inspanningen aldaar is zeer hoog en het geeft elke keer weer veel voldoening om daar met de lokale homeopaten aan het werk te gaan. Van heel veel consulten heb ik integrale verslagen gemaakt en inmiddels zijn er een zeer interessante PowerPointPresentaties. Met name voor homeopaten zijn deze presentaties zeer interessant, omdat de toepassing van de homeopathie bijzonder duidelijk geïllustreerd wordt. Veel van deze casussen gebruik ik tijdens mijn lessen aan opleidingen voor homeopathie.
In de dagboeken die beschreven staan onder deze knop (Malawi 2010, Malawi 2011 en Kenia 2008) kunt u mijn dagboeken lezen (tijdelijk niet aanwezig). Ze geven een beeld van mijn dagelijkse bezigheden in de tropen onder het thema "Homeopath at Work". In Kenia heb ik vooral gewerkt aan het tot stand komen van het curriculum voor de opleiding aldaar (www.4Kenia.nl) en in Malawi heb ik vooral praktisch werk verricht: patiënten behandelen. Vele mensen steunen mij in het werk aldaar. Een vorm van werkelijke "ontwikkelingssamenwerking". Wat zou ik graag Andrea Mkandawire eens naar Nederland laten komen, om hem te laten vertellen over "Homeopathy in the Bush". In de dagboeken kunt u hem (binnenkort) al leren kennen.


 

Nieuwsbrief maart 2012
Door Jacqueline Kouwenhoven

Het regenseizoen is opnieuw aangebroken en zoals ieder jaar in Malawi zijn in deze periode de mensen druk bezig op het land met het verbouwen van maïs en andere gewassen. Zo ook Mirriam Nundwe. Mirriam is begin veertig, kleuterleidster op het Eva Demaya Centrum, getrouwd en heeft zes kinderen en twee weeskinderen om voor te zorgen. Om voldoende voedsel te hebben voor haar gezin en om een beetje extra inkomen te verdienen verbouwt zij maïs, tabak, pinda’s en soja.

Maïs is het hoofdvoedsel in Malawi. Omdat het voor de mensen in de dorpen veel te duur is om maïs te kopen, verbouwt iedereen zijn of haar eigen maïs. Mirriam is een goede landbouwer en haar velden staan er altijd prachtig bij. Ze heeft het in haar vingers om het land goed om te spitten, op het juiste tijdstip te zaaien, te wieden en kunstmest aan te brengen. Zij is een harde werkster. Haar echtgenoot heeft minder interesse in dit alles en het is duidelijk Mirriam die door het verbouwen van al deze gewassen, en haar baan als kleuterleidster, haar gezin onderhoudt.
Met voldoende maïs, pinda’s en soja in huis kan Mirriam haar gezin voldoende en gevarieerd voedsel aanbieden. Daarnaast kan ze het overschot van deze producten verkopen waarmee ze een bescheiden inkomen heeft. Het geld dat verdiend wordt met het verbouwen van de tabak gaat rechtstreeks naar haar man. In de loop der jaren heeft hij daarmee een huis voor zijn gezin gebouwd, een fiets gekocht, een radio en andere luxe dingen die het leven verbeteren en veraangenamen. Helaas geeft de man van Mirriam ook veel geld uit aan drank; de zorg voor zijn gezin laat hij volledig over aan Mirriam. Geld voor kleding en voor het onderwijs van haar kinderen zal zij zelf moeten verdienen. Ook als de kinderen ziek zijn is het Mirriam die ervoor zorgt dat zij met hen naar de kliniek of het ziekenhuis kan gaan.
Het verbouwen van de gewassen hier in Malawi wordt er echter steeds moeilijker op. Voorheen was het een vast gegeven dat het begin december wel regende en dat het regenseizoen vijf maanden duurde. De afgelopen jaren zijn de regens echter veel later begonnen en ook eerder opgehouden. In de elf jaar dat ik nu in Malawi woon, heb ik het regenseizoen met ruim een maand korter zien worden. (Ouderen vertellen mij dat dertig jaar geleden de regens al in oktober kwamen en het regenseizoen wel zes maanden duurde.) Verder komen de regens nu erg onregelmatig; er zijn periodes dat alles opdroogt of dat juist het tegenovergestelde gebeurt en er overstromingen zijn. Ondanks de enorm wisselvallige regens kunnen de mensen hier echter niets anders doen dan blijven verbouwen; hun leven hangt ervan af.
Het verbouwen van gewassen zoals maïs wordt ook bemoeilijkt door het feit dat het aantal mensen dat grond nodig heeft toeneemt. Het verbouwen gebeurt met de hand en een gemiddeld gezin heeft bijna een hectare land nodig om voldoende producten te kunnen verbouwen om van te eten en een klein inkomen mee te verdienen. In het zuiden van het land is de bevolking het grootst en er zijn daar al talloze mensen die geen grond tot hun beschikking hebben. Hier in het noorden, waar het Centrum is, was tot voorheen altijd voldoende grond beschikbaar voor iedereen, maar de spanning over wie waar kan verbouwen neemt toe. Mirriam en haar man hebben het geluk ruim drie hectare grond tot hun beschikking te hebben.

De manier van verbouwen is sterk afhankelijk van kunstmest. Over de jaren heen is de grond sterk uitgeput en de mensen zijn eraan gewend geraakt dat kunstmest nodig is voor een goede oogst. Met haar baan als kleuterleidster op het Centrum heeft Mirriam het geluk dat zij ieder jaar een lening kan krijgen om kunstmest te kopen. Deze lening betaalt zij terug met haar salaris of met de opbrengst van de maïs. Mirriam is een van de bijna zestig medewerkers van het Centrum en allen kunnen een lening krijgen voor het kopen van kunstmest.
Om echter nog meer mensen bij te kunnen staan heeft het Centrum een microkredieten project waarmee landbouwers kunstmest, zaaigoed en andere benodigdheden op krediet kunnen krijgen. Het mag duidelijk zijn dat dit een zeer gewaardeerd project is omdat de gewassen zonder kunstmest slecht groeien.
Ondanks alle moeilijkheden die Mirriam moet overwinnen gaat het naar omstandigheden goed met haar en haar gezin. Alle kinderen zijn gezond, haar oudste dochter is getrouwd, sommige kinderen zitten op de middelbare school en de benjamin van het gezin zit in de tweede groep van de basisschool. Iedere dag komt Mirriam naar het Centrum en zorgt met haar collega’s voor de veertig tot vijftig kleuters die dagelijks naar het schooltje komen. ’s Morgens vroeg, voordat zij naar het Centrum komt, en ’s middags na het werk is zij druk bezig op het land. Op mijn dagelijkse wandeling aan het einde van de dag loop ik regelmatig langs de velden van Mirriam en haar man. En het is enorm bemoedigend om te zien dat de gewassen ondanks alle onzekerheden en moeilijkheden er ook dit jaar toch weer goed opstaan.

Mirriam (links) en collega’s op de kleuterschool van het Centrum

BRANDHOUTBESPARENDE FORNUIZEN
In het afgelopen jaar zijn we op het Centrum een nieuwe activiteit begonnen als onderdeel van het Milieu Project. Met de hulp van een jonge Amerikaanse vrijwilliger hebben we acht mensen opgeleid in het bouwen van brandhoutbesparende fornuizen. Deze fornuizen zijn zo ontworpen dat ze 50 tot 75% minder brandhout verbruiken voor het dagelijkse koken. Het gebruik van brandhout leidt tot ernstige ontbossing, wat nadelige gevolgen heeft voor zowel de natuur als de mensen. De brandhoutbesparende fornuizen dragen dus bij tot een beter leefklimaat. De fornuizen worden geproduceerd met lokale en natuurlijke materialen. De bouwers van de fornuizen kunnen na hun opleiding een klein bedrijfje opzetten en daarmee een inkomen verdienen. In 2011, het eerste jaar van deze nieuwe activiteit, zijn er ruim 300 fornuizen gebouwd bij mensen thuis.
  

 TIENJARIG JUBILEUM
Op 8 september van het afgelopen jaar hebben we het tienjarige bestaan van het Centrum gevierd met een kleurrijk en vrolijk feest. Drie bestuursleden van de stichting hebben het jubileum bijgewoond en genoten van de traditionele dansen, de Malawische muziek en de ruim vier honderd genodigden die vanuit het hele land naar het Centrum waren gekomen. Het tienjarige jubileum heeft het Centrum hier in Malawi veel publiciteit gegeven, met verschillende artikelen in kranten en uitzendingen op de radio en TV. Het was echt enorm bemoedigend om op feestelijke wijze stil te staan bij al het werk dat Eva Demaya verzet heeft!
Op 23 oktober vorig jaar hebben we het tienjarige bestaan ook in Nederland gevierd met een gezellig feest dat tevens bijgedragen heeft tot het fondsenwerven. Ook in Nederland heeft Eva Demaya veel publiciteit gekregen.

ENKELE CIJFERS: JAAROVERZICHT 2011
* Behandelde patiënten in de polikliniek: 5794
* Mensen getest op HIV: 1332, waarvan 147 zwangere vrouwen
* Patiënten die voedselhulp ontvingen: 1613
* Aantal bevallingen: 81
* 176 vrouwen kwamen voor zwangerschapscontrole
* Homeopathische behandelde patiënten: 6005
* Bijna 500 HIV-positieve mensen zijn in 33 patiënten groepen georganiseerd voor voorlichting en ondersteuning
* 10 homeopathische gezondheidswerkers werken in de dorpen en hebben ruim 2000 patiënten behandeld
* Iedere maand zijn er gemiddeld rond de 45 kinderen gevaccineerd
* Voortdurende HIV/AIDS voorlichting is gegeven in 70 verschillende dorpen aan ruim 800 mensen
* 826 cliënten zijn geholpen met geboorteplanning
* Aan 60 mensen is een microkrediet verleend in de vorm van kunstmest
* Voor de koude periode juli/augustus hebben 100 weeskinderen een deken ontvangen
* Sporttenues en ballen zijn gegeven aan 7 middelbare scholen en 19 sportclubs
* Voor 35 weesjongeren is schoolgeld betaald voor de middelbare school
* 8 weesjongeren hebben na ruim drie maanden een beroepstraining afgerond als bouwer van brandhoutbesparende fornuizen
* Ruim 300 brandhoutbesparende fornuizen zijn gebouwd bij mensen thuis in de dorpen
* Op de kleuterschool ontvingen gemiddeld 45 kinderen iedere dag pap of fruit; 12 kinderen van hen zijn weeskinderen
* Op het Centrum hebben we 19 vrijwilligers en bezoekers uit Nederland en andere landen ontvangen
* Het centrum heeft een Eva Demaya Voetbalcompetitie georganiseerd waaraan 18 teams deelnamen
* In 2011 heeft het Centrum aan 58 mensen werkgelegenheid geboden

BEDANKT
Dankzij de fondsen die het Centrum ontvangt kunnen we hier in Malawi blijven inspelen op de problemen van de mensen in de dorpen. Momenteel gaat het land door een onrustige fase met een groot tekort aan brandstof en enorme prijsstijgingen. Dit betekent dat we ons in het werk sterk aan de situatie aan moeten passen. Het is werkelijk zeer bemoedigend om de problemen het hoofd te kunnen bieden dankzij de financiële steun die we van jullie krijgen. Deze financiële steun heeft het tevens mogelijk gemaakt om in het afgelopen jaar, naast al het bestaande werk, de nieuwe activiteit te beginnen met het opleiden van weesjongeren om brandhoutbesparende fornuizen te bouwen. Tevens hebben we het afgelopen jaar de homeopathie kliniek kunnen uitbreiden en is het aantal patiënten sterk toegenomen. Voor al deze steun bedank ik jullie allen van harte! Malawi,

Maart 2012

Eva Demaya Stichting, Heulweg 103, 2295 KD Kwintsheul. Tel. 0174-292864. www.evademaya.nl

 

 


 

  • Laatste update op .

© 2019 Arjen Pasma Praktijk voor Homeopathie

Login