Homeopathie bij dieren

Elders op deze site heb ik al verteld wie ik ben en hoe de praktijk georganiseerd is.
Vanaf het begin van mijn studie in de homeopathie (1981) heb ik belangstelling gehad voor de toepassing van deze therapie bij dieren.
Ik kom, van moeders kant, uit een geslacht van boeren en de interesse voor de landbouwhuisdieren en het boerenbedrijf is altijd gebleven.
Daarnaast heb ik van jongs af aan zelf beesten gehad.
Geregeld zijn er dierenliefhebbers in de praktijk geweest die mij gevraagd hebben naar hun zieke dier te kijken en na te gaan of een behandeling met homeopathie mogelijk was.
In de loop van jaren zijn er vele katten en honden gast in de praktijk geweest.
Ook heb ik dieren wel in hun eigen omgeving behandeld omdat het moeilijk was dat in de praktijk te doen.
Zo heb ik naar paarden gekeken, over schapen nagedacht en ook koeien hebben van die kleine korreltjes gekregen.
De werkwijze bij dieren is in grote lijnen gelijk aan die bij mensen:
ik luister naar het verhaal van de eigenaar, ik observeer het dier, gebruik de naslagwerken en stel vragen die gaan over de ziekte van het dier zelf, maar ook over "karaktereigenschappen" van het dier.
Soms zijn de vragen alledaags, maar soms ook wel vreemd.
Al die informatie dient er toe om een zo compleet mogelijk beeld van het dier in zijn zieke toestand te krijgen.
Hoe completer dat beeld is, hoe groter de kans is dat er een medicijn gekozen kan worden dat "het beste uit het dier haalt”.
Een goed gekozen homeopathisch medicijn kan dan tot bijzonder verrassende resultaten leiden.
Soms is één enkel consult voldoende, soms vergt een behandeling geruime tijd.
Aan het begin van een behandeling wordt een prognose gegeven.

Het wettelijk kader
Voor de humane homeopathie is wettelijk niets geregeld. 
Er zijn artsen die de homeopathie toepassen. 
Zij hebben soms wel, soms geen opleiding gevolgd. 
Er zijn ook niet-artsen die de homeopathie toepassen. 
Ook zij hebben soms wel, soms geen opleiding gevolgd. 
Binnen het kader van de BIG-wet staat het iedere burger vrij om aan therapeuten een advies te vragen, mits deze therapeut zich aan een aantal regels houdt. 
Zo mag hij niet zelfstandig verloskunde of operaties verrichten wanneer hij daartoe niet uitdrukkelijk bevoegd is. 
Er zijn op deze wijze vele niet-arts homeopaten die hun werk hebben gevonden in de gezondheidszorg. 
Bij de veterinaire geneeskunde is dat iets anders geregeld. 
Daar waar het de behandeling van dieren betreft die bedoeld zijn of kunnen zijn voor menselijke consumptie is behandeling bij ziekte alleen voorbehouden aan dierenartsen die hun bevoegdheden aan de wet ontlenen. 
Bij overige dieren is de regel wat minder streng en staat de wetgever het oogluikend toe dat een niet als dierenarts geregistreerde therapeut tot behandeling overgaat. 
Toegestaan of niet, geregeld vragen eigenaren van een dier om een behandeling met homeopathie voor hun dier en dan houd ik mij niet terug. Er is nou eenmaal vraag om "een andere weg" dan de weg van de reguliere (dier)geneeskunde. 
Met name in de biologische en biologisch-dynamische landbouw zoekt men ook naar alternatieven waarbij het immuunsysteem juist gestimuleerd wordt in plaats van onderdrukt met bijv. antibiotica.
Homeopathie is een therapie die dan bij uitstek van toepassing kan zijn. Het is dan met name de klassiek homeopaat die op uiterst subtiele wijze het immuunsysteem zal stimuleren teneinde ook zonder bijv. antibiotica een behandeling mogelijk te maken. 
Daarbij loopt de niet-arts (dier)homeopaat enig risico m.b.t. de wet.

Mijn eigen positie
In de dagelijkse praktijk heb ik tot nu toe nooit problemen ondervonden met justitie of enige controlerende instantie. 
Ik maak geen reclame voor mijzelf als homeopaat voor dieren, maar wanneer iemand vraagt om na te denken over een ziek dier, dan houd ik mij niet afzijdig.
Ik zal daarbij zeker gebruik maken van mijn algemene medische kennis en mijn "pluis of niet-pluis" gevoel om tijdig te melden dat een geregistreerde diergeneeskundige dient te worden geraadpleegd. 
Dat doe ik overigens in de humane homeopathie ook altijd. 
De eigenaar van een dier zal een dergelijk advies van mij zeker mogen verwachten indien de situatie dat met zich meebrengt.

Homeopathie in de veehouderij

Eenvoudige en effectieve homeopathie is gemakkelijk toepasbaar in de veehouderij. Natuurlijk is homeopathie complex en niet heel gemakkelijk te leren (het vraagt heel veel tijd en toewijding om een all-round homeopaat te worden), maar het is ook heel gemakkelijk en goedkoop om zelf toe te passen voor een beperkt aantal aandoeningen. Ik ben beschikbaar om bijv. uit te leggen hoe je met heel weinig materiaal dieren kunt ondersteunen in de periode van het kalveren en lammeren. (Voor paarden, honden, katten etc. geldt precies hetzelfde.) Ik heb inmiddels veel ervaring in de ondersteuning met homeopathie op een schapenbedrijf (ong. 150 ooien). Door toepassing van slechts een paar medicijnen hebben we gezien dat het aflammeren veel gemakkelijker gaat en dat er na de geboorte minder complicaties ontstaan bij de ooien en de lammeren. Investering aan kosten is werkelijk minimaal (ong. € 50,00) aan medicijnen en materiaal en die verdien je geheid weer terug. De bijbehorende instructie leg ik je uit in een uurtje aan de keukentafel, ik neem het noodzakelijke materiaal voor je mee en daarna kun je zelf aan de slag. Lezen over homeopathie kun je daarna zelf wel en mocht je dan nog meer willen weten (voor andere aandoeningen), dan zet ik je op het goeie spoor. Naast de medicijnen en het materiaal (ong. € 50,00) betaal je me € 65,00 voor de instructie (het is in feite een consult) en de reiskosten (€ 0,40 per km. vanaf mijn woonadres).

Wat is behandelbaar
Onderaan deze pagina heb ik een lijst van mogelijke aandoeningen vermeld waarbij aan een behandeling met homeopathie gedacht kan worden. In algemene zin kan men denken aan: 

 • ziekten van het immuunsysteem zoals ontstekingen, infecties en allergieën,
 • ziekten van het spijsverteringsstelsel,
 • e.h.b.o.-situaties: daarbij is zelfmedicatie in beperkte gevallen mogelijk: met een beperkt aantal middelen kan de eigenaar van een dier leren om heel snel in te grijpen bij voorkomende trauma's,
 • huidaandoeningen,
 • gedragsproblemen bij dieren,
 • ontwikkelings- en groeistoornissen,
 • problemen rondom de dracht, tijdens en na de geboorte.

Wanneer op voorhand niet duidelijk is of een behandeling zinvol zou kunnen zijn is een kort informatief gesprek altijd mogelijk.

Je gaat naar een homeopaat als je

 • kat diarree heeft
 • hond nooit meer de oude is na een ongeluk
 • een alternatief zoekt voor antibioticum
 • cavia vaak blaasontsteking heeft
 • dier onbegrepen klachten heeft
 • dier problemen heeft bij de dracht
 • dier bang is in het donker of om alleen te zijn of de straat niet meer op durft
 • je hond lijdt aan epilepsie, astma of reuma
 • dier last heeft van huiduitslag
 • graag wilt dat je schapen gemakkelijk lammeren
 • hond lijdt aan (voedsel)allergie
 • zorgen hebt om een dier en niemand luistert
 • je paard chronisch vermoeid lijkt
 • koe last heeft van uierontsteking
 • kalveren diarree blijven houden
 • je lievelingsdier een ongeneeslijke ziekte heeft en je wilt er het beste van maken
 • de grote hoeveelheden anti-biotica helemaal zat bent 
 • een second opinion wilt over de situatie van je dier
 • dier oud is en een vervelende kwaal heeft
 • hond in coma ligt en je wilt nog geen afscheid nemen
 • duif tegen een raam is gevlogen
 • een alternatief wilt voor vaccinaties
 • het beste uit je dier wilt halen.

Contact

De Kragge 47
8483 JV Scherpenzeel (Fr.)

Tel. 0561 480 950

Zie 'Contactgegevens'