Tarieven

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://www.arjen-pasma.nl/mambots/editors/tinymce/jscripts/tiny_mce/themes/advanced/images/separator.gif

Tarieven per 1 januari 2017 bij de behandeling van dieren

1e consult (ca. 60 min.) € 75,00
Vervolgconsulten (ca. 45 min) € 50,00
Telefonische consulten € 25,00
Toeslag voor behandeling in avonduren of weekend (op verzoek) € 15,00
Consulten voor paarden en koeien € 90,00
Consulten ter algemene informatie en/of oriëntatie (ca. 60 min.)separator.gif € 50,00
  • Voor behandelingen aan huis (visites) wordt het tarief in de regio verhoogd met € 15,00.
  • Voor visites buiten de regio wordt een km/tijd-vergoeding berekend van € 0,40 per km.
  • Voor kleine huisdieren met een, vrijwel alleen emotionele waarde (voor kinderen), bijv. cavia's, konijnen en hamsters gelden aangepaste tarieven: de consultprijs is dan te verwaarlozen. Voor visites wordt dan wel een km/tijd-vergoeding in rekening gebracht.
  • Wanneer de ziektetoestand van een dier zeer gecompliceerd blijkt te zijn en er veel meer tijd besteed wordt dan bij een gebruikelijk consult, kunnen de tarieven worden aangepast.
  • De consultprijs is inclusief de kosten van de noodzakelijke homeopathische medicijnen.
  • Voor het nazenden van medciijnen wordt € 10,00 in rekening gebracht.
  • Onder 'telefonische consulten' wordt niet verstaan het eventuele korte overleg dat gevoerd wordt in het kader van de eerste reactie op een medicijn of het overleg met betrekking tot een korte vraag of iets dergelijks. Een dergelijk overleg maakt deel uit van de behandeling.

Contact

De Kragge 47
8483 JV Scherpenzeel (Fr.)

Tel. 0561 480 950

Zie 'Contactgegevens'