Arjen Pasma praktijk voor homeopathie

Welkom op mijn website

Mededelingen:

Met ingang van 1 januari 2020 zal ik de praktijk beëindigen. Ik heb dan gewerkt vanaf 1 november 1984. Enige tijd voorafgaande aan de 1e januari 2020 zal ik geen nieuwe patiënten meer aannemen.

 

Vooraf eerst dit.

Grote stukken tekst op diverse delen van deze site heb ik verwijderd. Het gaat daarbij met name over de praktische toepassing van de homeopathie in de eigen omgeving (zelfmedicatie en bijv. ehbo met behulp van homeopathie). Ook met betrekking tot belangrijke delen van mijn werk (die ik hier zelfs niet kan noemen) kan ik niet meer vrijuit schrijven. De Vereniging tegen de Kwakzalverij leest mijn website in detail en wanneer ik op deze site iets schrijf over zekere medicijnen meldt deze vereniging dat bij de de Reclame Code Commissie of bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en dan wordt mij een hoge boete opgelegd. Ik kan daartegen niet in beroep gaan. Ik vind dat bijzonder spijtig omdat ik lezers niet meer kan informeren over mogelijkheden van behandeling met homeopathie voor mensen in grote nood. Helaas, het is niet anders. Uiteraard is de informatie beschikbaar, maar u moet er dan speciaal bij mij om vragen en dan stuur ik dat van harte toe. U kunt daarbij denken aan onderwerpen als problemen door vaccinatie en aan klachten door een ingeleide bevalling. Bel mij op voor verdere informatie.

Homeopathie is een therapie die in beginsel geschikt is voor een breed scala van psychische en lichamelijke klachten en kenmerkt zich door de behandeling van de gehele mens.
Je kunt ook zeggen dat d.m.v. homeopathie het verdedigingsmechanisme (o.a. het immuunsysteem) gestimuleerd wordt.
Soms zeggen homeopaten ook wel dat zij mensen graag gelukkig zien worden.
Homeopathie is geschikt voor zowel acute als reeds langer bestaande aandoeningen.

Sedert 1981 (na een loopbaan in het onderwijs) houd ik mij bezig met homeopathie.
Ik heb een vierjarige studie daarin afgerond in 1985 aan de Nederlandse Academie voor Natuurgeneeskunde in Hilversum.
Na deze studie ben ik een praktijk begonnen en is mij tevens gevraagd les te geven in dit vak. In de afgelopen jaren heb aan diverse opleidingen lesgegeven (ook in Finland, Kenia en Malawi). Sinds enige tijd geef ik geen les meer aan de Hogeschool voor Natuurgeneeskunde (HvNA) in Arnhem en de School voor Homeopathie in Amersfoort is na vele jaren gestopt. Jaarlijks ga ik naar Malawi om daar te werken in een kliniek voor homeopathie. Bijzonder boeiend om met homeopathie bezig te zijn in twee zo verschillende werelden. Elders op de site (onder de knop 'Afrika') is over mijn ervaringen in Malawi van alles te lezen. 

Er is in de wet niets geregeld omtrent de homeopathie: de opleidingen worden niet gesubsidieerd en praktiserende homeopaten worden door de wetgever 'gedoogd': ze werken onder de BIG-wet. De meeste verzekeringsmaatschappijen vergoeden een deel van de consulten (uit de aanvullende verzekering). Vaak moet de homeopaat dan aangesloten zijn bij een beroepsvereniging. Mijn beroepsvereniging is de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten: www.nvkh.nl Helaas moet ik hier melden dat de consulten bij mij sinds 1 maart 2019 niet meer vergoed worden.
Omdat er in de wet niets geregeld is betreffende de homeopathie, bestaan er ook veel misverstanden over dit vak. Om enige duidelijkheid te verschaffen, meld ik hier dan toch maar dat ik mezelf een 'klassiek homeopaat' noem, maar die term zegt op zich voor de leek ook nog niet veel. Elders op deze site leg ik daar iets meer over uit. Het beste kunt u daarover informatie verkrijgen door op internet (Tinus Smits) te lezen over 'Inspiring Homeopathy'. De tekst die ik geschreven heb over wat deze vorm van homeopathie inhoudt, heb ik ook verwijderd, maar deze vorm van homeopathie is voortgevloeid uit de klassieke homeopathie en pas ik toe in mijn praktijk.

  • Laatste update op .

© 2019 Arjen Pasma Praktijk voor Homeopathie

Login