Beroepsverenigingen

NVKH

De Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten (NVKH) houdt toezicht op kwaliteit en werkwijze van de bij haar aangesloten leden.
De vereniging stelt eisen van bekwaamheid bij het verlenen van licenties voor de praktijkuitoefening.
Bovendien is er een tuchtraad ingesteld.
De aangesloten homeopaten zijn volgens de beroepseed/-gelofte gebonden aan het beroepsgeheim en overige stringente regels o.a. vastgelegd in het 'Beroepsprofiel voor NVKH-leden'.
Ik ben lid van deze beroepsvereniging onder lidnr. 01-0138.
Het adres luidt: NVKH, Nieuwstraat 33, 2406 TN Alphen a/d Rijn. Tel.: 0172-499595 of www.nvkh.nl

Kamer van Koophandel (Leeuwarden): 01154097.

Licentie RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg): 170339B Basis.

NVKP

De Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken (www.nvkp.nl) verstrekt informatie over problematiek die kan ontstaan rondom het al of niet vaccineren. In mijn praktijk behandel ik kinderen (en ook volwassenen) die gezondheidsproblemen hebben ontwikkeld na gevaccineerd te zijn. Ik ben sinds vele jaren lid van deze vereniging en ik sta ook op lijst van gecertificeerde therapeuten.

Contact

De Kragge 47
8483 JV Scherpenzeel (Fr.)

Tel. 0561 480 950

Zie 'Contactgegevens'