Tarieven

Is homeopathie duur?
Veel mensen vinden de kosten van een homeopathische behandeling hoog. Een toelichting op de tarieven geeft wat inzicht.

De uitgaven in de gezondheidszorg zijn torenhoog. Wanneer je geregeld een arts bezoekt of bij een chronische kwaal langdurig behandeld wordt, kost dat vele honderden, zo niet duizenden Euro's. Medicijnen doen daar nog eens een schepje bovenop. Zonder verzekerd te zijn kan menigeen die lasten niet dragen. Veelal gaat het daarbij om behandelingen die de symptomen onderdrukken en is er niet altijd sprake van een behandeling van "de gehele mens". Een homeopaat probeert met behulp van medicijnen het zelfgenezend vermogen te stimuleren en daardoor een hogere graad van gezondheid bij de patiënt te verkrijgen. Wie een behandeling buiten het reguliere circuit zoekt, merkt dan dat de kosten van een homeopathische behandeling door een "niet-arts-homeopaat" vaak (deels) zelf betaald moeten worden. Die kosten zijn nl. niet in alle verzekeringspolissen opgenomen of ze worden slechts gedeeltelijk vergoed. In feite komen de kosten voor een homeopathische behandeling dan bovenop de premies die toch al betaald moeten worden.

Wie echter bedenkt dat je met een behandeling door een homeopaat "het beste uit jezelf haalt" en de kosten daarvan over een langere termijn beziet, zal desondanks tot de ontdekking komen dat het in eerste instantie wel om veel geld gaat, maar in het kader van een werkelijk creatieve gezondheidszorg niet duur is. Het gaat eerder om enige honderden dan om duizenden euro's. Bovendien zijn de kosten van de homeopathische medicijnen zeer gering in vergelijking met de medicijnen die gebruikt worden in het reguliere circuit.

De tarievenlijst per 1 januari 2012

1e consult (ca. 90 min.) € 65,00
Vervolgconsulten (ca. 45 min) € 65,00
Telefonische consulten € 25,00
Toeslag voor behandeling in avond uren of weekend (op verzoek) € 17,50
Consulten ter algemene informatie en/of oriëntatie (ca. 60 min.) € 65,00

Prognose van de kosten
Aan het begin van de behandeling kunt u vragen om een prognose van de behandeling en van de kosten. In grote lijnen kan gezegd worden dat het bij een gemiddelde behandeling zal gaan om een bedrag tussen de € 200,00 en € 600,00 per jaar. De meeste patiënten halen dat laatste bedrag per jaar niet. Overigens kan ook gezegd worden dat de tijd die aan uw situatie besteed wordt meer omvat dan alleen de tijd van het consult. Zeker bij het eerste, maar ook bij vervolgconsulten vindt de keuze van het medicijn meestal plaats na eerst nog de naslagwerken te hebben geraadpleegd. Bij een eerste consult gaat het vaak om totaal drie uur en bij een vervolgconsult om ongeveer de helft daarvan. Het uurtarief is in dat opzicht laag te noemen, zeker in vergelijking met de consultprijs van een huisarts en een specialist.

Verzekeringen
De NVKH (beroepsvereniging) onderhandelt met vele verzekeringsmaatschappijen om de kosten van behandelingen door NVKH-leden in de polissen opgenomen te krijgen. Op dit moment zijn er ongeveer 50 maatschappijen die vele polissen aanbieden waarin vergoeding van de behandeling door NVKH-leden is opgenomen. U kunt daarover informatie krijgen bij uw maatschappij. Meldt u dan bij de maatschappij dat het gaat om de behandeling door een NVKH-lid. Overigens moet opgemerkt worden dat vergoeding vaak is opgenomen in polissen met wat hogere premies. Het komt zeker voor dat iemand met een basisverzekering die de kosten van een homeopathische behandeling voor eigen rekening neemt, goedkoper uit is. De hoogte van de vergoedingen is bovendien vaak ook beperkt. De vergoedingen hebben geen vervolg voor het zgn. "eigen risico". Dat valt alleen onder de basisverzekering.

Ten slotte