Homeopathie voor volwassenen

Verloop van een bezoek aan mijn praktijk

Tijdens het consult vindt een uitgebreid gesprek met u plaats.
Niet alleen uw klacht komt ter sprake, maar ook de historie, de overige klachten, de leefwijze en andere eigenschappen.
De patiënt mag alleen komen, maar mag zich ook doen vergezellen door een familielid, vriend of kennis.
Ook zij kunnen vaak belangrijke informatie verstrekken.
Tijdens het consult worden geregeld boeken geraadpleegd.
Bovendien worden soms gegevens gevraagd waarvan het in eerste instantie voor de patiënt niet zo duidelijk is waar die toe dienen.
Afhankelijk van de situatie vindt een vervolgconsult plaats na ca. 6 weken.
Tijdens dit vervolgconsult worden de reacties op het geadviseerde medicijn beoordeeld.
Van de patiënt wordt gevraagd deze reacties kort te noteren in de periode na de inname.
Reacties kunnen zeer uiteenlopend zijn.
Bij onduidelijkheid graag even opbellen, zodat overleg kan plaatsvinden.
Na afloop van het eerste consult kan een prognose gegeven worden voor het verloop van de behandeling.
Indien de klacht ernstig van aard is of reeds heel lang bestaat dient rekening gehouden te worden met een behandeling van langere tijd.
Toch mag ook bij zeer ernstige klachten verwacht worden dat verlichting mogelijk is.
Van elke patiënt wordt een dossier aangelegd.
Dit dossier is voor de patiënt vrij ter inzage.
Wanneer de situatie van een patiënt gecompliceerd is en ook wanneer ik graag feedback over mijn werk wil, overleg ik geregeld met mijn vrouw Joyce. Het komt ook voor dat wij gezamenlijk een gesprek met u voeren en ook bij een acute situatie (bij een visite) doen wij het gesprek soms met z'n tweeën. Joyce is ook een gediplomeerde homeopate en zij is geheel op de hoogte van mijn werkwijze. Zij is overigens geen lid van de NVKH en zij voert niet zelfstandig een praktijk. 

Homeopathie, iets voor jou?

Je kunt naar een homeopaat gaan als je: