Gebruiksaanwijzing Homeopathische Medicijnen

Innemen van homeopatische medicijnen
Deze pagina geeft richtlijnen over de wijze van innemen van homeopathische medicijnen.
Het innemen daarvan verschilt van de medicijnen die u van de huisarts voorgeschreven krijgt.
Homeopaten verschillen onderling ook nog wel eens van mening over de wijze van innemen.
Het beste is om altijd de procedure te volgen die met uw eigen homeopaat is afgesproken.
U krijgt van mij vaak ook extra informatie over de wijze van innemen.
De informatie die nu als eerste volgt gebruik ik in mijn eigen praktijk.

Gebruiksaanwijzing Homeopathisch Medicijn

Homeopathische medicijnen zijn energetische medicijnen die speciaal gemaakt zijn ter ondersteuning en behandeling van specifieke klachten of ziekten.
Het is belangrijk dat u voor de juiste keuze en dosering van de medicijnen regelmatig contact houdt met mij, aangezien ik u graag wil volgen in uw reactie op het medicijn.
 

Hoe gaat u te werk met het medicijn dat u ontvangen hebt.

IN EEN GLAS:

Sla het flesje vlak voor het gebruik 5 keer op een stevige ondergrond (bijv. in de andere hand) en doe vervolgens 5 druppels in een schoon glas met een klein beetje fris water (max. 3 cm. water in het glas). Roer deze oplossing even stevig door. Drink dit medicijn in een paar slokken op en houdt elke slok 5-10 tellen in de mond. Ook kan het glas aangevuld worden en weer doorgeroerd, om over de dag of een dagdeel te verdelen. Vóór elke volgende bereiding moet het flesje weer 5 maal stevig geslagen worden. Zorg zo steeds voor 'activering' van het medicijn.
Tijdstip op de dag van inname is niet zo belangrijk  (tenzij anders aangegeven), wel dat u 15 minuten vóór en na inname niet eet, drinkt, tanden poetst of rookt. Veelal is het beste tijdstip van innemen vlak voor het slapen gaan, maar u mag het ook anders doen.

IN EEN DRINKFLESJE:

Neem een schoon drinkflesje / waterflesje en doe er ongeveer 1 cm. fris water in.
Schud het voorraadflesje met het medicijn 5 tot 10 keer krachtig: sla met de ene vuist in de andere.
Doe met het pipet of druppelaar ongeveer 5 druppels in het drinkflesje / waterflesje.
Sluit het drinkflesje / waterflesje met de dop en schud het krachtig.
Vul het drinkflesje / waterflesje verder met fris water tot het 3 kwart vol is.
Schud het drinkflesje / waterflesje opnieuw krachtig.
Neem hieruit geregeld een klein slokje en houd het medicijn ongeveer 5-10 tellen in de mond alvorens door te slikken. Schud het drinkflesje / waterflesje even voor elke nieuwe slok.
Verdeel de inhoud van het drinkflesje / waterflesje over één dagdeel en reken op zo ongeveer 10 tot 15 slokjes.
Inname kan ook verdeeld worden over de hele dag, als u dat prettig vindt.
Maak elke dag een flesje klaar om in te nemen.


Voorkom dat het medicijn bederft: houd daarom de pipet en het flesje niet aan de mond en raak de druppel-opening niet aan. Werk met schoon materiaal.
Bewaar het flesje goed afgesloten bij voorkeur op een koele plaats (bijv. in een kast), in ieder geval buiten invloed van direct zonlicht of een warmte bron.
Na inname kan in het begin een reactie optreden. Dat is een zeer goed teken, en zeker ook een reden om contact met mij op te nemen. Ik zal u vrijwel zeker zeggen even te wachten met verder innemen en de reactie te laten plaatsvinden. In overleg wordt het volgende moment van innemen vastgesteld. Zolang er geen sterke reactie ontstaat, kunt u het medicijn dagelijks blijven innemen. Doet zich wel een sterke begin-reactie voor, dan wacht u in elk geval met de volgende dosis tot de reactie vrijwel voorbij is. Bij een eventuele herhalende reactie doet u dat weer, net zo lang tot u het medicijn dagelijks kunt innemen of in een ritme dat met mij is afgesproken. Als de klachten voorbij zijn kunt u stoppen met innemen.
Bij (zeer) acute klachten neemt u het medicijn (veel) vaker in. Houd mij dan ook zeer geregeld op de hoogte van het verloop.


Nog enige opmerkingen:
Hervat inname zo nodig dagen, weken of maanden later weer.
Mocht het flesje leeg zijn en zijn de klachten nog niet geheel over, neem dan contact op met mij en bespreek de situatie. Wellicht is een vervolgmedicijn nodig.
Neem bij twijfel over al of niet stoppen of hervatten van de inname van het medicijn altijd contact op met mij.

De reactie op een ingenomen medicijn verschilt altijd van persoon tot persoon. Hoewel er geen vaste patronen te voorspellen zijn, is de homeopaat toch altijd wel in staat om het patroon van een individuele patiënt te interpreteren en te beoordelen. Houd hem of haar daarom vooral op de hoogte van de opgetreden reactie.  Een betrokken homeopaat is zeer geïnteresseerd in het verloop van de reactie. Schroom dus niet om hem of haar op de hoogte te houden.

Teneinde nog wat meer informatie te geven over diverse wijzen van innemen neem ik ook de volgende tekst nog op. Dit dient ter algemene informatie. Het is een lange tekst die zeker achtergrondinformatie geeft en is vooral bedoeld voor mensen die het naadje van de kous willen weten. 

Over de wijze van innemen van homeopatische medicijnen in het algemeen zijn de meningen verdeeld en de regels verschillen ook wel van homeopaat tot homeopaat. Sommige homeopaten geven strenge regels, anderen doen dat helemaal niet. Sommigen werken met de zgn. 'éénmalige dosering' en anderen herhalen het medicijn geregeld. In de loop van de jaren dat ik bezig ben met dit vak (sinds 1984) heb ik veel nagedacht over de aard van de medicijnen (de 'potentie'), maar ook over de beste wijze van toedienen (moment van innemen en de frequentie van herhaling). Dit alles in het belang van de patiënt om 'het beste er uit te halen'. Op de website is algemene informatie te vinden: 'Gebruiksaanwijzing voor een homeopatisch medicijn'. Daar staan richtlijnen hoe het medicijn te bewaren en er mee om te gaan. (Bij acute aandoeningen verloopt de toediening van het medicijn iets anders, nl. een toediening van het medicijn in een veel hogere frequentie.) In deze tekst zal ik uitleggen hoe ik op dit moment denk over de inname van een medicijn en hoe ik graag zie dat het contact tussen de patiënt en mij verloopt om te komen tot een individuele afstemming: er zijn weliswaar algemene richtlijnen, maar het gaat bij elke afzonderlijke patiënt toch net weer iets anders. De bedoeling van deze tekst is dat de patiënt een duidelijk handvat krijgt hoe te handelen en wat de achtergronden van deze handelwijze zijn.

De basis van het geheel is verankerd in de visie die ik heb op ziekte en beter worden. Vaak wordt ziekte gekoppeld aan een gevoel van onbehagen, koorts, pijn en niet kunnen werken als het gaat om fysieke klachten, maar ziekte wordt ook wel ervaren als moeheid, gevoelens van somberheid, angst, etc. De druk van de omgeving (werk, gezin) en vanuit de patiënt zelf (“ik moet niet zo klagen en zeuren”) leidt er toe dat wanneer de top van de narigheid er door welke behandeling dan ook er weer af is, men weer over gaat tot de orde van de dag en “dan gaat het wel weer”. Van een werkelijk gezonde situatie is dan vaak nog geen sprake. De vragen omtrent behandeling in mijn praktijk zijn zeer uiteenlopend: soms vragen mensen mij een advies omtrent een 'kleinigheidje' waarbij de behandeling inderdaad slechts een korte tijd vraagt en de wegen zich weer snel scheiden, maar het komt ook voor dat de behandeling verloopt over een periode van (vele) maanden of jaren. Vooral in die laatste situatie is er een geregeld contact met mij over de wijze van innemen en de frequentie van de herhaling van het medicijn. Ook worden er dan vrijwel altijd meerdere medicijnen in een zekere volgorde ingenomen waarbij dan steeds opnieuw beoordeeld moet worden welk medicijn op welk moment moet worden ingenomen. Het klinkt misschien wat ingewikkeld, maar er is toch wel een duidelijk basisschema dat steeds terugkeert. Hoe beter de patiënt geïnformeerd is, hoe meer hij/zij zelf kan doen om het gehele proces goed te laten verlopen.

Hoe zit het allemaal in elkaar.

Homeopathische medicijnen hebben een naam en een 'potentie', bijv. Pulsatilla (Wildemanskruid) in de 30ste potentie wordt vaak afgekort tot Puls.30. De potentie wordt aangegeven met getallen en die getallen geven aan dat we te maken hebben met een lagere of hogere potentie. De getallen zijn heel vaak 30, 200, 1.000 (afgekort tot M) en 10.000 (afgekort tot 10M). (Ook andere potenties komen wel voor, maar in mijn praktijk zijn dit de meeste gebruikte potenties.) Het woord 'potentie' staat overigens voor een wijze van bereiden van het medicijn door de apotheker: een procedure van verdunnen en schudden die begint bij de oerstof (bijv. een tinctuur van een plant of bijv. een zout als keukenzout of soda). Meestal wordt elke potentie meerde malen ingenomen en bij elke potentie hoort een zekere frequentie en ook een kortere of langere periode van innemen. Dat gaat als volgt.

De 30ste potentie (30) wordt dagelijks ingenomen gedurende twee tot drie maanden.
De 200ste potentie (200) wordt één maal per twee weken ingenomen gedurende vijf tot zes maanden (maar frequenter of juist minder vaak komt ook voor).
De 1.000ste potentie (M) wordt één maal per drie weken ingenomen gedurende 9 maanden (maar vaker of minder vaak komt ook voor).
Indien nodig wordt daarna ook de 10.000ste potentie (10M) nog één maal per vier weken (of iets vaker of juist minder vaak) ingenomen gedurende 12 maanden.
Bij de behandeling van een relatief kleine of acute klacht worden medicijnen volgens hetzelfde schema ingenomen, alleen zijn de intervallen (de tijd tussen de afzonderlijke innames) dan vaak korter. Afhankelijk van die situatie kan een interval dan een dag zijn, of enkele uren, of zelfs nog veel korter. Men denke aan de behandeling van bijv. een zonnesteek of zeer hoge koorts bij griep. Uiteraard is er dan ook een zeer intensief contact tussen de patiënt en mij.

Hoe ziet nu de dosering eruit bij de behandeling in een langer lopende situatie.
Na het eerste consult vindt een analyse van de toestand van de patiënt plaats en geef ik mijn visie en leg ik het plan van behandeling voor. Daarna krijgt u voor de eerstkomende vijf tot zes weken een flesje waarin zich de potentie van het uitgezochte medicijn bevindt en start de wijze van innemen: een aantal keren per week (meestal start ik met het dagelijks innemen) een dosis (vaak 5 druppels in een beetje water) op een vast tijdstip op de dag, bijv. ’s avonds bij het slapen gaan. Afwijken van dit plan komt zeker wel voor en dat komt doordat de patiënt gaat reageren op het medicijn en het is de wijze van reageren op het medicijn die gaat bepalen hoe het gaat met de frequentie van de herhaling. Daarom is het goed dat de patiënt in het algemeen zicht krijgt op het verloop van de reacties op een medicijn. Dat is weliswaar bij iedereen anders, maar er is zeker ook wel een consistent beeld waar te nemen en dat beeld kan heel goed door de patiënt ervaren worden. Homeopaten spreken dan van reactiepatronen. Daarvan zijn er vele (een belangrijk deel van de studie in de homeopathie wordt besteed aan het interpreteren van deze reactiepatronen), maar het basispatroon dat vaak gezien wordt verloopt als volgt. Na meestal kortere inname van het medicijn is er een periode (1 á 2 dagen, soms zelfs korter, soms iets langer) waarin het 'contact maken' met het medicijn gevoeld wordt. Vaak met iets verhoogde uitscheidingen, een raar gevoel in het lijf, een bijzondere droom, veel langere slaap, soms een zwaar gevoel in het lijf etc. Dat is het moment waarop even contact met mij moet worden opgenomen en meestal zeg ik dan het innemen even te onderbreken. Daarna volgt een periode van beter gaan voelen, ook al is dit soms gering, maar de stijgende lijn is ingezet. Na verloop van een paar weken bij de 30ste potentie (bij de 200ste, M en 10M is dat vaak wat langer) stopt de stijgende lijn of er begint er weer een terugval. Dat is het moment waarop het medicijn opnieuw moet worden ingenomen. Zoals gezegd vindt deze herhaling vaak plaats met intervallen die bij de betreffende potentie horen en daarom wordt het medicijn na verloop van tijd elke week, om de week, om de drie of vier weken ingenomen. Vanwege de individualiteit (iedereen reageert net weer iets anders) is het interval van bijv. een week bij de 30ste potentie bij de ene patiënt iets korter en bij de ander iets langer. Dit kan zelfs wel variëren van 3 tot 14 dagen of nog langer. Ook bij de intervallen die horen bij de 200ste potentie en bij de M en 10M kunnen kortere of langere perioden gezien worden. Uiteraard kan altijd telefonisch overlegd worden wanneer er onduidelijkheid bij de patiënt bestaat of een volgende dosis nu wel of niet ingenomen moet worden. Na verloop van tijd leert men vanzelf de reacties te herkennen en ook de homeopaat krijgt in verloop van tijd zicht op de wijze van reageren van de patiënt en hij houdt de ontwikkeling van de patiënt op langere termijn in het oog. Het beeld van een schip dat een haven binnenvaart is daarbij wellicht verduidelijkend. De patiënt is de roerganger en stuurt zijn eigen schip zelf en de homeopaat is de loods en geeft op het juiste moment een aanwijzing dat de roerganger iets moet bijsturen. Wanneer men niet zeker is of er nu wel of niet een vervolgdosis moet worden ingenomen moet men vooral even opbellen voor een overleg. Meestal zijn dit korte telefoongesprekken die mij nooit storen en die zeer zinvol zijn om de behandeling (ook op lange termijn) goed te laten verlopen. Deze telefonische contacten staan los van de vervolgconsulten die gemiddeld één maal per twee tot drie maanden plaatsvinden (soms iets vaker, zeker in het begin van de behandeling).

Samengevat komt het er dus op neer dat het innemen van een medicijn vrijwel altijd start met een frequentie van een dagelijkse toediening van het medicijn. Het kan zeker zo zijn dat men in het begin (één tot twee weken) nog niets bemerkt en in die periode houdt u zich aan de frequentie van innemen die afgesproken is. Wanneer de reactie op het medicijn gevoeld wordt (dat is over het algemeen wel duidelijk voor de patiënt) is het het beste om op te bellen om te vertellen wat er gaande is. Die reactie is namelijk bepalend hoe er verder gehandeld dient te worden. In grote lijnen komt dat neer op het volgende: Na een 'beginreactie' op het medicijn met de bovenbeschreven verschijnselen komt er een periode van verbetering en vooruitgang. Gedurende deze periode dient er geen homeopatisch medicijn te worden in genomen. Zolang het goed gaat, althans, zolang er een opgaande lijn is waar te nemen, moeten geen volgende doses van het medicijn ingenomen worden. Geregeld komt het voor dat er weer een terugval komt en dat is ook het moment waarop de volgende dosis dient te worden ingenomen. Het moment van terugval is voor iedereen verschillend, maar het is belangrijk om op dat moment even te overleggen, zodat er niet te lang gewacht wordt met innemen van een medicijn. Langer wachten in een periode van terugval is niet zinvol, integendeel. Juist op dit moment is het van belang om tot een goede timing van innemen van een medicijn te komen. De homeopaat heeft de kennis en ervaring om hier goede adviezen te geven en te komen tot een 'individuele tuning'. Juist door deze werkwijze kan de behandeling een goed verloop krijgen. Wanneer na kortere of langere tijd het best passende medicijn is gevonden, gaan patiënten hun basisenergie weer voelen: ze voelen zich energiek, creatief en halen het beste er weer uit. Ze nemen goede beslissingen en staan midden in het leven.

Het optreden van acute ziekten in het verloop van de behandeling.

Het komt geregeld voor dat er in het verloop van de behandeling een acute ziekte optreedt (ontsteking van de keel, blaas, oor, verkoudheden, etc.). Voor de patiënt lijkt het soms alsof deze aandoeningen los staan van de behandeling op lange termijn. Dat is vaak toch niet zo: het organisme neemt gedurende een korte periode de gelegenheid te baat tot 'grote schoonmaak'. Dit soort acties zijn zeer zinvol en het beste remt men dit niet af met aspirines, koorts- en ontstekingsremmers. Het beste is om direct op te bellen voor overleg en de homeopaat de gelegenheid te geven om de situatie te analyseren. Daarbij is het mogelijk dat er niet ingegrepen wordt, maar het is ook mogelijk dat er direct overgegaan wordt tot het (zeer) frequent toedienen van een homeopatisch medicijn. Het komt dan vaak voor dat als medicijn gekozen wordt voor het medicijn waarmee de patiënt op dat moment al bezig is. Het is namelijk juist dát medicijn dat het lichaam aangespoord heeft tot 'grote schoonmaak'. Het flesje met de betreffende potentie bevat genoeg druppels om het medicijn vaak te kunnen innemen. Het interval kan daarbij wel wisselen van bijv. 10 minuten tot een paar keer per dag. Wanneer de acute aandoening weer aan het verdwijnen is, worden de intervallen langzamerhand weer groter gemaakt totdat men weer aangekomen is bij de interval van voor de acute aandoening. Ook hierbij wordt aanbevolen om wat vaker op te bellen, zodat ik kan volgen hoe het gaat. Staart u zich niet blind op de kosten van wat frequentere contacten. Die zijn in verhouding tot wat de homeopaat voor ogen staat met de integrale behandeling in het geheel niet omvangrijk. Uiteraard heeft de homeopaat een onderneming, maar mijn basishouding van praktijkvoering is niet dat er voor elk telefoontje een rekening wordt geschreven. Het is in uw eigen belang dat u initiatief neemt tot een frequent contact in dergelijke situaties.

Er zijn patiënten die graag veel willen lezen over homeopathie, over hoe ik het werk van een homeopaat zie, hoe ik denk over de ontwikkeling gedurende de behandeling (kortere of langere periode) en over de medicijnen die gekozen worden. Uiteraard zijn daar mogelijkheden voor en ik wil graag de weg wijzen om toegang te krijgen tot goede informatie. Hoewel de homeopaat uiteraard de verantwoordelijkheid neemt en draagt voor het verloop van de behandeling, is er toch een nauw samenspel tussen homeopaat en patiënt. Daarbij staat uiteraard het belang van de patiënt voorop en voor de homeopaat geeft het volgen van de ontwikkeling van de patiënt bijzonder veel voldoening, met name wanneer het de patiënt goed gaat. Wie graag over deze achtergronden leest, mag mij vragen om goede literatuur en websites waarin geen onzin verkocht wordt.
 

Nog enige regels rondom de inname van de medicijnen:

 • Wees terughoudend met grote hoeveelheden koffie en thee.
 • Wees terughoudend met producten waarin veel menthol of mint is verwerkt.
  Gebruik die niet omstreeks het tijdstip van inname.
 • Wees terughoudend met grote hoeveelheden sterke kruiden en specerijen omstreeks het tijdstip van inname.
 • Niet de tanden poetsen binnen een kwartier voor of na de inname van het medicijn.
 • Neem rust rondom de inname.
 • Vrouwen kunnen het medicijn het beste gaan innemen net na de menstruatie.
 • Sommige mensen voelen zich beter wanneer ze het medicijn juist 's morgens innemen terwijl bij anderen juist de avond (vlak voor het slapen gaan) een goed moment blijkt te zien. Begin maar met het medicijn elke dag vlak voor het slapen in te gaan nemen en let op wat 'het beste voelt'. Na een week tot 10 dagen is het ritme wel gevonden.
 • Bewaar het flesje op een koele, donkere plaats (niet in de koelkast). 
 • Wanneer er een spectaculaire verbetering optreedt, moet met verder innemen gewacht worden totdat er eventueel een terugval te constateren is.
 • Het kan voorkomen dat na het innemen van het medicijn een reactie optreedt in de vorm van moeheid, slaperigheid, diarree, wat hoofdpijn of van een intensivering van de klachten die reeds bestonden. Ook kunnen klachten van vroeger weer terugkomen. De duur van deze reactie, die overigens niet altijd behoeft te ontstaan, kan variëren van een aantal uren tot een aantal dagen.  Bel vooral op voor overleg omtrent de timing van het innemen van de volgende dosis. Deze reactie geeft aan dat het medicijn goed is gekozen en dat u erop reageert. De werking van het medicijn hoeft overigens niet meteen merkbaar te zijn: het is mogelijk dat het effect pas na een paar dagen of zelfs na een paar weken merkbaar wordt. De samenhang van de klachten is meestal ontstaan in een tijdsbestek van enige maanden of jaren. In dat geval zullen de klachten ook langzamerhand verdwijnen. Het homeopathisch medicijn zal het lichaam zelf aanzetten tot het 'wegwerken' van de klachten. Daarbij speelt de factor 'tijd' een belangrijke rol. Een vuistregel kan zijn: drie maanden plus een maand voor elk jaar dat de klachten aanwezig zijn, aangenomen dat het lichaam voldoende vitaliteit bezit om af te rekenen met de klachten. Voor de duidelijkheid: dit is slechts een vuistregel. Het kan ook sneller of langzamer gaan.
 • Gaat de tandarts uitvoerig behandelen: bel dan even op voor overleg.
 • Wees terughoudend met het op eigen initiatief innemen van andere medicijnen: pijnstillers, antibiotica, slaapmiddelen of andere homeopatische medicijnen. Die kunnen de reactie verstoren. Ook de pil kan een reactie nadelig beïnvloeden

Ik realiseer me heel goed dat de wijze van innemen van een homeopathisch medicijn tot veel verwarring kan leiden. Omdat daar geen éénduidig voorschrift voor is en elke homeopaat toch maar moet uitzoeken hoe de patiënt het beste contact kan maken met het medicijn, volgt hier nog een wijze van innemen die ik vooral gebruik wanneer ik op een zeer intensieve manier het medicijn wil laten innemen. Ik weet dat veel homeopaten sterk voorstander zijn van de zgn. 'eenmalige dosering' en wat hierna volgt is daarmee geheel in strijd. Toch heb ik bij een aantal patiënten een zeer goed effect gezien wanneer het medicijn intensief wordt ingenomen. De gouden regel blijft altijd: blijf in contact met de behandelend homeopaat omtrent de reacties op een ingenomen medicijn.

Dan nu:  

De dosering van het medicijn 'met een flesje':

In een aantal gevallen kan het heel handig zijn om het medicijn niet klaar te maken en in te nemen vanuit een glas, maar vanuit een (klein) drinkflesje. Ik denk daarbij vooral aan acute aandoeningen waarbij je veel frequenter het medicijn moet innemen dan bij een 'chronische' aandoening. Ook wanneer je merkt, bij een chronische aandoening, dat er geen reactie op gang komt, is het zeker te overwegen om het medicijn veel intensiever in te nemen. Werken met een drinkflesje is ook dan handig.

Hoe gaat dit in zijn werk

Zorg voor een waterdrinkflesje (Spa blauw of daarmee vergelijkbaar) van ongeveer een kwart tot een halve liter. Zorg dat dit flesje en de dop goed schoon zijn en uitgespoeld zijn met fris water. Vul dit flesje vervolgens met een klein beetje fris water (ongeveer 1 cm. water onderin het flesje). Vervolgens doe je daar uit je voorraadflesje ongeveer 5 druppels van je medicijn in. Dop erop en even goed schudden. Daarna vul je je drinkflesje uit de kraan met fris water tot de fles bijna vol is en dan de dop er weer op. Opnieuw flink schudden. Daarna is het voor gebruik geschikt. Neem een klein slokje uit dit flesje, houd de slok 10 tellen in je mond en slik maar door. Dit kun je herhalen zo vaak als je wilt of als nodig is. Elke keer wanneer je een slok wilt nemen 'activeer' je het medicijn door het drinkflesje even goed te schudden. Wanneer het drinkflesje leeg is, maak je weer een nieuw flesje klaar. Dit kun je eindeloos herhalen. Ook bij zeer intensief doseren heb je in je voorraadflesje voldoende van het medicijn voor zeker 14 dagen. Tekort aan medicijn zal er zelden zijn. Bij de intensievere dosering bij een 'chronische' aandoening is het zéker niet nodig om de hele dag het medicijn in te nemen. Maak in een dergelijke situatie maar een drinkflesje klaar en neem dat in in verloop van bijv. een ochtend, een middag of een avond.

Frequentie van innemen

De frequentie van innemen is altijd moeilijk te zeggen, maar een vuistregel is wel dat hoe acuter de aandoening is, hoe vaker je een slokje moet nemen. Dat kan soms wel elke 2 tot 5 minuten zijn (bij zeer hoge koorts, zonnesteek, zeer heftige hoest, grote angst etc.). Wanneer je merkt dat de verbetering intreedt ga je direct minderen en verdubbel je de tijd tussen de achtereenvolgende innames. Blijft de verbetering gaande, dan verdubbel je opnieuw en zo ga je door totdat de klacht over is. Zo lang de behandeling duurt, is het goed om overleg te plegen met de behandelaar omtrent de frequentie van innemen. Het kan heel goed zijn dat het dan weer zal gaan om een dagelijkse inname, of twee maal per week, één maal per week of nog (veel) minder.

Ten slotte nogmaals:

De reactie op een ingenomen medicijn verschilt altijd van persoon tot persoon. Hoewel er geen vaste patronen te voorspellen zijn, is de homeopaat toch altijd wel in staat om het patroon van een individuele patiënt te interpreteren en te beoordelen. Hou hem of haar daarom vooral op de hoogte van de opgetreden reactie. Een betrokken homeopaat is zeer geïnteresseerd in het verloop van de reactie. Schroom niet om hem of haar op de hoogte te houden.

Bestanddelen/ingrediënten van de korrels:

VSM:

Globuli zijn gemaakt van bietsuiker (saccharose). Globuli zijn gluten- en lactosevrij.
Granules zijn gemaakt van melksuiker (lactose) en bietsuiker. Granules zijn glutenvrij.

Hahnemannapotheek (waar ik de medicijnen koop):
Als het suikerkorreltjes zijn dan bestaan die voor 100% uit saccharose (meestal bietsuiker).
De suikerkorrels van de eigen bereidingen van de Hahnemann Apotheek zijn lactosevrij.

Merlijn boekhandel (‘testdozen’):
De korrels zijn gemaakt van melksuiker. Lactose dus.

 

Contact

De Kragge 47
8483 JV Scherpenzeel (Fr.)

Tel. 0561 480 950

Zie 'Contactgegevens'