Gebruiksaanwijzing Homeopathische Medicijnen

Innemen van homeopatische medicijnen

Over de wijze van innemen van een homeopathisch medicijn wordt u een advies gegeven tijdens een gesprek met mij.