Cursus Inspiring Homeopathy

Groepen van tenminste 5 deelnemers kunnen zich bij mij melden voor een Cursus Inspiring Homeopathy. Maximale groepsgrootte is 7. Kosten € 1.000,00 incl. overnachtingen en maaltijden. De cursus zal steeds geaccrediteerd worden door de NVKH. Hieronder staat alle informatie over de geplande cursus.


De cursus
Op verzoek van een NVKH-werkgroep organiseerde ik een cursus 'Inspiring Homeopathy' waarbij de deelnemers op een intensieve en persoonlijke wijze kennis maakten met dit accent binnen de homeopathie. De deelnemers waren zeer enthousiast, mede omdat de cursus in Nederland werd gehouden in een kleine groep: 7 cursisten. Het leren is intensief en persoonlijk. De groep stimuleerde mij meer IH-curussen te gaan verzorgen. Daarom de mogelijkheid om je als groep aan te melden voor de cursus. Tijdens de cursus komen alle facetten van de 'Inspiring Homeopathy' aan bod: de theoretische inbedding in het homeopathische veld, persoonlijke kennismaking met de medicijnen, integrale en volledige casuïstiek en praktische 'tips and tricks'. Het maximum aantal deelnemers is altijd 7: meer ruimte is er niet in mijn praktijk, bovendien is een grotere groep ook niet meer goed werkbaar. Het minimum aantal deelnemers is gesteld op 5. Een IH-cursus staat open voor (bijna) afgestudeerde homeopaten met (enige) praktijkervaring. Deelnemers mogen een intensieve en persoonlijke introductie in de Inspiring Homeopathy verwachten. Kennisnemen van het werk van Tinus Smits voorafgaande aan de cursus is onontbeerlijk: www.tinussmits.nl Het tevoren lezen van zijn boek wordt sterk aangeraden. Van mij mag verwacht worden dat ik naast een duidelijke structuur in de cursus ruimte geef aan de persoonlijke ervaring omtrent de kennismaking met de IH. De cursus zal bijzonder praktisch zijn en deelnemers ontvangen duidelijke richtlijnen hoe er met de IH in de dagelijkse praktijk gewerkt kan worden. De cursus, evenals de terugkomdag, geldt als nascholing voor de NVKH: accreditatie is toegekend. Ik weet dat er aspirant deelnemers zijn die de lengte van de cursus (7 dagen) een bezwaar vinden. Ik wil ook voor een groep tijdens een informatiedag praten over de Inspiring Homeopathy in de praktijk, maar een dergelijke informatiedag kan niet gezien worden als een training in de Inspiring Homeopathy. Neem gerust met mij contact op met een vraag of verzoek.

Praktische informatie / Aanmelding
De cursus wordt gehouden op een prachtige locatie aan de rand van het natuurgebied 'De Rottige Meenthe' te Scherpenzeel, Friesland. In de directe omgeving wordt een overnachtingsmogelijkheid gereserveerd. Gezien vorm en inhoud van de cursus wordt het dringend aanbevolen om gebruik te maken van deze mogelijkheid tot overnachting: ’s avonds weer naar huis gaan doorbreekt de voortgang in de cursus.
Kosten van deelname aan de cursus: € 1.000,00 waarvan € 150,00 bij inschrijving (niet herstortbaar) en € 850,00 uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de cursus. (In overleg is gespreide betaling mogelijk. Het cursusgeld wordt dan verhoogd met € 50,00.) Inbegrepen zijn de kosten voor de gehele cursus, inclusief het te verstrekken materiaal (MM, casuïstiek etc.), overnachting in een 'vakantiehuis', verzorging van thee en koffie, ontbijt, de lunches en de avondmaaltijden op de cursusdagen. Ontbijt en lunch wordt genuttigd in de overnachtingslocatie: je treft er een 'gevulde keuken' aan. Een supermarkt is helaas niet meer in het dorp aanwezig. De avondmaaltijd houden we gezamenlijk in ons eigen huis: mijn vrouw Joyce zorgt voor een doelmatige maaltijd. Op de avond voorafgaande aan de laatste cursusdag eten we 'buiten de deur' bij ' De Dikke tût' in Echtenerbrug: de kok kookt er in spiralen!!. De vakantiewoning dient veegschoon achtergelaten te worden. Halverwege de cursus is er ook een dagdeel 'vrije tijd gepland. In het kader van de cursus worden bezoeken afgelegd aan een theeschenkerij en – als de kunstenaar aanwezig is – aan een atelier voor moderne kunst. Dit alles binnen het thema van de cursus.

Terugkomdag
In overleg met de deelnemers aan de cursus wordt een aantal maanden na de cursus een terugkomdag georganiseerd. Tijdens deze dag kan eigen casuïstiek besproken worden en is er gelegenheid om gerezen vragen te bespreken. Ook vindt er een uitwisseling plaats van hetgeen tijdens en na de cursus is ervaren en geleerd. Alleen deelnemers aan de cursus kunnen de terugkomdag bijwonen. Ook hier geldt een minimum van 5 en een maximum van 7 deelnemers per terugkomdag.
De kosten hiervan bedragen € 80,00 uiterlijk te betalen 2 weken voorafgaande aan de terugkomdag.

Opmerkingen van cursisten van de IH-groep oktober 2009:
• “Veel waar voor je geld.”
• “Groepsgrootte is prima, houden zo!!!”
• “Meer dan voldoende diepgang; een flinke stap voorwaarts in mijn homeopathisch groeipad.”
• “Verhouding tussen theorie en praktijk is zeer goed: testen van alle medicijnen is erop mee-resoneren: zeer mooie leermethode.”
• “Catering? Toppie, we zijn verwend!!!”
• “Mooie balans tussen theorie en praktijk: telkens weer een illustratie van hoe het werkt.”
• “Ik had geen verwachtingen, maar ik vond het een bijzonder inspirerende cursus.”
• “Deze cursus bevat alleen maar diepgang.”
• “Handvat voor de homeopathische praktijk? Ja, ik heb hier heel veel aan.”
• “Voldoende ideeën voor de praktijk? Absoluut!!!
• “Catering? Helemaal TOP: 5 sterren!!!!”
• “Catering? Overheerlijk: tenminste 3 kilo aangekomen ;-)

Contact

De Kragge 47
8483 JV Scherpenzeel (Fr.)

Tel. 0561 480 950

Zie 'Contactgegevens'