Cursussen in de praktijk

Homeopathie in en om het huis.

Binnenkort wil ik een dag verzorgen met bovengenoemd thema. Er zijn een paar dagen mogelijk in de maand mei (20, 21 of 24 mei). Heb je belangstelling, stuur mij dan een e-mail en je krijgt alle info. Ook wordt je dan uitgenodigd via 'afspreken.nl' om je in te schrijven voor zo'n dag.

Voor (oud)studenten:

In de afgelopen 30 jaar heb ik een ruime ervaring opgedaan als praktiserend homeopaat en als lesgever. Er is een schat aan materiaal beschikbaar om het lesgeven te ondersteunen. Voor vele jaargangen studenten heb ik materiaal samengesteld en - zo is gebleken - veel studenten hebben dat materiaal dankbaar gebruikt bij hun studie in de homeopathie. Zo ligt er zeer veel trainingsmateriaal gereed om wegwijs te geraken in de repertoria, er is veel eenvoudige casuïstiek om te leren pathologie te vertalen naar repertoriumrubrieken, er is veel materiaal beschikbaar om de kennis van de Materia Medica te toetsen en uit te breiden. Daarnaast ligt er heel veel kant-en-klare casuïstiek uit mijn praktijk ter oefening gereed. Er zijn vele mogelijkheden om daarvan gebruik te maken. Te denken valt o.a. aan:

  • Zelfstandig werken uit de beschikbare werkboeken.

  • Deelnemen aan een werkgroep voor één van bovenvermelde onderwerpen.

  • Aan mij voorleggen van casuïstiek ter beoordeling en bespreking.

Wat kost dit allemaal
De kosten voor het volgen van een werkgroep in mijn praktijk zijn zodanig beperkt gehouden dat het voor de meeste studenten mogelijk is om van deze vorm van begeleiding gebruik te maken.
Het tarief is € 0,75 per minuut dat ik bezig ben, in welke vorm dan ook (voorbereiding en werk tijdens de werkgroepen).
Studenten kunnen gebruik van mij maken op individuele basis, maar ik wil ook werken voor een groepje waardoor de kosten per deelnemer geringer worden.
Bij een werkdag van 6 uur en een aantal deelnemers van 6 zijn de kosten dan € 45,00 per persoon.
In mijn praktijk kunnen 6 tot 8 studenten tegelijk terecht.
De praktijk leert dat er zeer intensief gewerkt wordt.
Liefhebbers kunnen zich persoonlijk of als groepje aanmelden en vervolgens worden er afspraken gemaakt voor een bepaalde periode.
Wanneer ik buiten mijn praktijk gevraagd wordt voor begeleiding en supervisie worden er andere tarieven gehanteerd.


Beschikbaar materiaal
Als uitgangspunt voor het deelnemen aan een werkgroep is het volgende materiaal beschikbaar:

  • 'Practive Makes Perfect', een oefenboek om structuur en inhoud van het Repertorium te leren kennen. Het boek is gemaakt voor de latere versies van Synthesis (Frederik Schroyens). De prijs van het boek is € 29,00 en is te koop bij Merlijn boekhandel of bij Lutra Services (René Otter) en in geval van nood liggen er bij mij ook wel een paar exemplaren. 'Practice Makes Perfect' is de opvolger van het Werkboek Vingeroefeningen.

  • '750 medicijnen in een notendop'. Een bundel zeer korte beschrijvingen van vele medicijnen uit de M.M. Een trainingsboek voor iets gevorderde studenten. Prijs € 15,00.

  • 'Casuïstiek uit de praktijk'. Samenstellen van een bundel wordt gedaan op verzoek van deelnemers aan een werkgroep. E.e.a. afhankelijk van de belangstelling en de leervraag van de groep.

De prijs van de werkboeken is exclusief verzend- en portokosten. Het is heel goed mogelijk zelfstandig de werkboeken door te werken en - indien gewenst - mij daarna alsnog 'in te huren' voor een dag of een dagdeel ter beantwoording van vragen.

Een cursus 'Inspiring Homeopathy' wordt georganiseerd wanneer een groep van ongeveer 7 deelnnemers mij dat vraagt. Voor informatie over 'IH': zie elders op deze site. Nadere informatie kan opgevraagd worden per e-mail.

Contact

De Kragge 47
8483 JV Scherpenzeel (Fr.)

Tel. 0561 480 950

Zie 'Contactgegevens'