Stage in de praktijk

Geregeld wordt mij door studenten of beginnende homeopaten de vraag gesteld om toegelaten te worden als stagiaire in mijn praktijk.
Als opleider en als praktiserend homeopaat weet ik dat de behoefte aan stageplaatsen groot is, terwijl het aanbod gering blijft.
Veel homeopaten hebben uiteenlopende redenen om niet te willen werken met stagiaires.
Onder wisselende omstandigheden heb ik in de afgelopen jaren diverse stagiaires in de praktijk meegemaakt en ik ben langzamerhand toegegroeid naar een vorm die tegemoet komt aan mijn wensen en mogelijkheden en die het tegelijkertijd mogelijk maakt dat stagiaires in mijn praktijk kennis kunnen maken met de homeopathische praktijkvoering en mijn wijze van werken.
De randvoorwaarden zijn eenvoudig en overzichtelijk.


De regels

 • De stagiaire zegt mij vooraf wat hij/zij graag bij/van mij wil leren en hoe lang de leerperiode zal duren.
  Daarbij kan van alles uit het vakgebied van de homeopathie aan de orde komen: filosofie, praktijkvoering, M.M.-kennis, repertoriumkennis, anamnese-techniek, differentiatie van de medicijnen, observatietechniek, kennis maken met de computer in de praktijk, ethiek, etc.


 • Wanneer een stagiaire zelf een patiënt wil behandelen - onder mijn supervisie - dan brengt de stagiaire deze patiënt zelf mee. Dat kan heel goed ook een medestagiaire zijn.

 • Wanneer een stagiaire wil zien hoe ik een anamnese afneem dan brengt de stagiaire ook de patiënt zelf mee. Ook dat kan heel goed een medestagiaire zijn. Elke setting kan een trainingssituatie zijn. Homeopathie kun je overal en onder alle omstandigheden leren.

 • De eindverantwoordelijkheid voor de behandeling ligt bij de stagiaire of bij mij, afhankelijk van de wens van de stagiaire. Dit kan ook wijzigen in de loop van de stage.

 • De stagiaire mag mijn aandacht voor zich alleen hebben, maar mag mijn aandacht ook met andere stagiaires delen: in mijn praktijkruimte is plaats voor vier tot zes stagiaires tegelijk.
  De stagiaire die de patiënt inbrengt mag bepalen of er ook andere stagiaires aanwezig zijn bij het consult.


 • De kosten bedragen € 0,75 per minuut dat ik bezig ben met stagiaires in welk opzicht dan ook: voorbereiding, gesprekken met stagiaires, afnemen van anamneses, uitwerken van casuïstiek, etc. en zij ontvangen daarvoor een nota. Wanneer meerdere stagiaires aanwezig zijn worden de kosten per stagiaire daardoor uiteraard lager: zij delen dan met elkaar de kosten.
  Voor het behandelen van patiënten door mij of onder mijn verantwoordelijkheid in de stage-situatie worden aparte afspraken gemaakt. Vanwege de bijzondere situatie (er zijn vaak meerdere stagiaires aanwezig) is de nota aangepast. De patiënten worden daarvan tevoren op de hoogte gesteld. Kosten van medicijnen en porto-kosten etc. zijn voor rekening van de stagiaire. De 'organiserende stagiaire' is verantwoordelijk voor de financiële afhandeling.


 • Binnen een stage-groepje worden door de stagiaires onderling zelf de afspraken gemaakt over de tijdsinvulling van een stagedag. Ik word uiterlijk een week te voren op de hoogte gesteld van de invulling van de stagedag.

 • Stagiaires mogen van mij een adequate feedback op hun werkzaamheden verwachten.

 • Indien ik - om mij moverende redenen - niet verder wil werken met een stagiaire zal het stagecontract onder vermelding van de redenen beëindigd worden.

 • Stagiaires dienen hun afspraken na te komen, op tijd aanwezig te zijn en verklaren zich akkoord met bovenstaande regeling.

Contact

De Kragge 47
8483 JV Scherpenzeel (Fr.)

Tel. 0561 480 950

Zie 'Contactgegevens'