Ontstoren van Vaccinaties

Ontstoren van Vaccinaties (en andere medicijnen van de reguliere geneeskunde)

De term ‘ontstoren van vaccinaties’ kom je geregeld tegen. Omdat het thema ‘vaccinaties ja of nee’ de laatste tijd een hot item is en er ook wel eens geschreven wordt over ‘ontstoren van vaccinatie’ lijkt het mij wel goed daar iets meer over te zeggen. Het is een term die gebruikt wordt binnen mijn vakgebied: de homeopathie. Het lastige is dat homeopaten onderling uiteenlopende werkwijzen hebben. Erg is dat niet. Het is een vak waaraan iedere afzonderlijke homeopaat voor een deel zijn/haar eigen invulling geeft. Vergelijk het met artiesten binnen eenzelfde stijl, onderling wel herkenbaar, maar toch verschillend. Je kunt ook zeggen: leve de variatie. De basisprincipes en uitgangspunten zijn wel gelijk al zijn er altijd extremen waar te nemen. Die zijn er in mijn vak ook. Dat kan ik niet helpen. Ik (en zij) moet(en) ermee leven. Wat ik hier schrijf geldt voor mij. Ik probeer een integer en betrokken therapeut te zijn en daar mag je me op aanspreken. Niet op het feit dat ik een detail anders vorm geef dan een collega. Dat is een gegeven. Niemand is verplicht bij mij naar binnen te stappen of aan te nemen wat ik zeg of schrijf. Denk vooral ook zelf kritisch na. Dat doe ik ook.

 

Ontstoren (van vaccinaties of van enig ander regulier medicijn of van enige stof die je kwaad heeft gedaan) betekent dat je medicijnen of middelen of hoe je het maar noemen wilt, gaat innemen. Die medicijnen, die gemaakt zijn van die stof (het vaccin, het antibitoticum, bêta-blokker, pijnstiller, anti-conceptiepil, welke stof dan ook), proberen de kwalijke gevolgen daarvan te niet te doen. In de homeopathie spreken we bij het maken van de medicijnen van ‘verdunningen’ of ‘potenties’. Van die betreffende stof (het vaccin, het antibioticum etc. etc.) wordt dan een ‘potentie’, een ‘verdunning’ gemaakt. Die potentie of verdunning, zo leert de ervaring, brengt in het organisme een reactie teweeg, waarbij het schadelijke effect van die stof (het vaccin, die pil, die stof) door het lichaam wordt ‘ontgift’. Door middel van – heel vaak, en het liefst heel graag – uitscheidingsreacties zie je dit gebeuren. Die uitscheidingsreacties zijn vaak: koorts, rare poep, stinkend zweet, stinkende urine, overgeven, diepe slaap etc. etc. Bij ieder mens die ontstoord wordt gaat het steeds weer iets anders en de ‘ontstoorder’, de homeopaat, volgt dit en begeleidt het ontstoringsproces.

 

Tijdens de procedure van het ontstoren wordt bijna altijd een vaste verdunningenreeks van die betreffende stof (het vaccin, de pil, etc. etc.) gebruikt en vaak is het de reeks van de 30ste, de 200ste, de 1.000ste en de 10.000ste potentie/verdunning. Misschien denk je: dat kan niet meer werken. De ervaring leert dat het wél werkt en na 32 jaar ervaring kan ik je vertellen dat ik hier nog wel even mee doorga. Veel te ‘leuk’ om te doen. Met criticasters hoef ik niet te praten. Dat heeft geen zin en bovendien haalt dat mijn energie weg. Wie wil weten hoe ik wel energie krijg, die volge mijn lessen en leze over mijn werk, bijv. op Facebook ‘Zorg voor Malawi’. De ontstoringsreeksen zijn te koop bij een apotheek als je een voorschrijver bent die ze ook kan bestellen. De meeste mensen zijn dat niet en je hebt een homeopaat nodig om er de beschikking over te hebben. Het zijn zgn. niet-geregistreerde medicijnen en daarom niet vrij verkrijgbaar. Met kwaliteit heeft dat overigens niets te maken. Een medicijn laten registreren is een zeer kostbare aangelegenheid en fabrikanten van de homeopathische medicijnen vragen voor veel van hun producten geen registratie aan, vandaar dat ze niet in de vrije verkoop zijn. Nogmaals, een voorschrijver kan ze bestellen. Het beste is ook om de ontstoring te laten plaatsvinden onder begeleiding van een homeopaat (die dit ook kan en wil doen). Zelf doen raad ik af. Echt niet zelf doen. Wanneer je geen homeopaat bent, beschik je niet over de kennis en techniek om de reacties op het ontstoren goed te interpreteren en te besluiten hoe te handelen in geval er een reactie komt. Ik bedoel, het is geen hokuspokus, maar je kunt het verloop van het ontstoren beter uit handen geven. Zoek net zo lang naar een deskundige homeopaat, die je volledig vertrouwt en laat hem/haar dan zijn/haar gang gaan. Dat is echt beter dan zelf te dokteren. Heel eenvoudige homeopathie kun je echt wel zelf (leren), maar wanneer er flinke problemen zijn, en dat is het geval bij bijv. vaccinatieschade, is het beter een deskundige het werk te laten doen. Echt waar.

 

Hoe gaat ontstoren in zijn werk?

Een volledige ontstoring verloopt over meerdere, soms wel vele weken.

De patiënt begint het meestal opgeloste medicijn in de 30ste verdunning c.q. potentie, dagelijks in te nemen. [Er hoort een gebruiksaanwijzing voor het medicijn bij. Op een ander moment wil ik wel eens over die gebruiksaanwijzing schrijven, maar nu gaat het eerst over de werkwijze van het ontstoren.]

Je doet dat net zo lang totdat er een (uitscheidings)reactie ontstaat.

Wanneer die reactie komt, stop je met innemen van het medicijn. Je laat de reactie zijn verloop hebben (meestal iets met koorts, diarree, zweten, diep slapen, vieze urine, een huilbui, overgeven etc. etc) en wanneer de rust is weergekeerd (kan een paar dagen, soms wel een week duren), begin je weer met innemen van die 30ste potentie. Je gaat hiermee steeds door totdat er weer een reactie komt, je wacht weer af totdat er weer rust is ontstaan en je begint weer. Dit doe je net zo lang totdat je de 30ste potentie een week lang kunt toedienen zonder dat er een reactie komt.

Wanneer dat het geval is en er dus geen reactie meer komt na 7 dagen inname, ga je over op de 200ste potentie en je begint weer van voren af aan. Je neemt die weer in totdat er een reactie komt, je wacht weer af tot er rust komt en je begint weer. Net zo lang totdat je ook de 200ste potentie kunt toedienen zonder dat er na max. 7 dagen een reactie komt.

Vervolgens ga je hetzelfde spelletje spelen met de 1.000ste en de 10.000ste potentie.

Wanneer dat allemaal klaar is, herhaal je de gehele ontstoringsreeks nog een keer kort (elke potentie nog twee dagen) en je kijkt of er nog reactie komt.

Je bent dan vrijwel zeker een maand of twee (of meer) verder en vrijwel zeker is er een ontgifting te zien geweest. Wanneer dat gebeurt, is dat heel erg mooi. Ondertussen heb je reacties (koorts, uitscheidingen etc.) gezien en heb je ook gezien dat een lichaam lekker aan het werk was. Dat moet ook. Zonder dat proces van ontgiften gaat het niet. Hou contact met de behandelend homeopaat als het nodig is. Een goede homeopaat vindt nooit dat je zeurt. Een goede homeopaat begeleidt het proces. Geeft hij/zij op cruciale momenten niet thuis, zoek een ander die wel betrokken is en van dichtbij meekijkt hoe het ontstoringsproces verloopt. Een goeie homeopaat is bereikbaar. Altijd. Of heeft een goeie vervanger. 

Wanneer het ontstoringsproces zeer heftig verloopt kan het ook wel heel spannend zijn. Het kan zijn dat het ontstoringsproces onderbroken moet worden omdat het ‘werkend en vechtend organisme’ rust nodig heeft of met andere homeopatische medicijnen ondersteund moet worden. Te denken valt aan situaties waarbij de koorts te hoog wordt, of de diarree niet meer stopt, of waarbij het proces een te heftig verloop heeft. Het is mijn ervaring dat dit zelden het geval is. Maar het kan zeker wel vóórkomen. Het is juist in deze situaties dat je een homeopaat als begeleider nodig hebt. 

Wanneer de ontstoringsreeks in het verloop een duidelijke ontgifting te zien heeft gegeven is daardoor direct duidelijk geworden dat de belasting door het betreffende vaccin, de pil, het medicijn etc. etc. zwaar was. Het is mooi dat de reactie op gang komt, maar het geeft direct aanleiding om de ontstoringsreeks later (na een paar maanden) weer eens te herhalen. Dat kan in zijn geheel zijn, maar ook wel in een verkorte vorm: elke potentie een dag of vier en dan bezien of er (nog) reactie komt. Meestal is het zo dat tijdens het ontstoren blijkt dat één van de potenties een duidelijke reactie te zien geeft. Welke dat zal zijn merk je al doende. Op voorhand is daar niets over te zeggen. Dat is dan in elk geval een belangrijke potentie om ook later nog weer extra aandacht aan te geven. 

Sla geen potenties over. Maak de gehele reeks af. Bij de apotheek die de ontstoringsreeksen leveren zijn vrijwel alle medicijnen, vaccins, pillen, stoffen etc. etc. in de potentiereeks leverbaar. Je kunt het zo gek niet bedenken of het wordt geleverd of desnoods gemaakt. Je homeopaat weet de weg hoe deze ontstoringsmedicijnen aangeschaft kunnen worden. Er horen in elk geval bij: allerlei vaccins in diverse combinaties, maar ook bijv. clamoxyl, de pil, Lariam (een medicijn voor malaria), antidepressiva, neusdruppels, pollen, narcosestoffen (articaïne bij de tandarts is een beruchte!!) etc. etc. Van alles kan een potentie gemaakt worden. Een vuistregel is: het medicijn (vaccin, pil, stof, etc.) dat je onderuit heeft gehaald moet/kan ontstoord worden met de potentiereeks van dat betreffende medicijn, vaccin, stof.

Zo is de potentiereeks ‘PolyKinderVaccinatie’ een zeer bekende en vaak gebruikte, maar er zijn ook potentiereeksen van paracetamol, corticosteroïden, slaapmedicatie etc. Wanneer je weet dat de klachten zijn ontstaan na DKTP-Hib ligt het voor de hand om met die combinatie te beginnen, maar BMR is ook berucht en als de klachten na de BMR-vaccinatie zijn ontstaan, dan ligt het eerder voor de hand om daarmee te beginnen. Wanneer het niet zeker is door welke vaccinatie de klachten ontstaan zijn, begin je meestal te ontstoren met een ‘poly’ als bijv. ‘Poly-KinderVaccinatie’ of ‘Poly-Antibiotics’ in geval er bijv. ernstige moeheid is ontstaan sedert het gebruik van antibiotica. 

Verder nog dit. Alles kan. Je kunt onderuit gaan van één enkele inname van een antibioticum, maar het kan ook pas gebeuren na vele kuren. Je kunt op de eerste dag van een vaccinatie grote problemen gaan zien, maar het kan ook pas in de loop van de jaren komen. Hoe later de problemen komen, hoe lastiger het is om nog een relatie daarmee te veronderstellen. Er is altijd individualiteit en daarom moet er ook een volledige anamnese plaats vinden voordat je tot de keuze van het te ontstoren medicijn c.q. vaccin komt. Hoe zwaarder en complexer de situatie is, hoe preciezer het komt om een goeie keuze te maken. Er is geen leeftijdsbeperking: ook op latere leeftijd kun je nog je kindervaccinaties ontstoren. In de meeste gevallen verloopt het ontstoren goed. Ontstoren van een antidepressivum dat jarenlang gebruikt is, blijkt in de praktijk moeizamer te verlopen. Ik zeg niet dat daar niet aan wil beginnen, maar hier heb ik toch wel de grenzen van de mogelijkheden gezien. Denk daar niet te gemakkelijk over. 

Zoek je een homeopaat in je buurt, kijk dan op www.nvkh.nl of www.nvkp.nl of zoek op het internet naar de term CEASE. Je komt er dan altijd wel uit. Er is een site www.cease-therapie.nl en kijk daar naar de lijst van therapeuten die dit doen. Vraag of de betreffende homeopaat wil en kan ontstoren, daar ook ervaring mee heeft en leg je verhaal voor. Er zijn ook homeopaten die niet ontstoren omdat ze vinden dat het buiten het (strenge) vakgebied van de homeopathie valt. Nogmaals, de werkwijze kan in details wel afwijken van wat ik hier heb beschreven. Iedere homeopaat doet het toch op een eigen manier. De hier beschreven werkwijze heb ik deels geleerd van Tinus Smits en deels heb ik er zelf wat aan ontwikkeld. Verschillen zullen er altijd wel blijven. De term CEASE is een term/afkorting die ontwikkeld is door Tinus Smits en staat voor Complete Elimination of Autistic Spectrum Expression en is een deel van het gehele ontstoringsverhaal, maar dan specifiek gericht op autisme. Deze term is ontstaan doordat Tinus Smits in zijn praktijk zeer vaak gevraagd werd om kinderen binnen het autistisch spectrum te behandelen. CEASE-therapeuten zijn zeker in staat om ook (kinder)vaccinaties te ontstoren.

Ik realiseer me heel goed dat bovenstaande vele vragen kan oproepen. Ik wil zeker antwoord geven op die vragen. Per mail is dat natuurlijk lastig, maar ik sta zeker open voor een gesprek hierover. Ik wens jou, beste lezer(es) alle goeds, een helder hoofd en een betrokken hart.

 

Korte samenvatting van de procedure omtrent het ontstoren van vaccinaties (en andere reguliere medicatie): 

Op de eerste dag beginnen met het innemen van de 30ste potentie (30K), een week lang innemen, tenzij er een reactie optreedt.

Na een week de 200ste potentie (200K) gaan innemen, een week lang, tenzij er een reactie optreedt.

Na weer een week de 1.000ste potentie (MK), een week lang innemen, tenzij er een reactie optreedt.

Na weer een week zonder reactie de 10.000ste potentie (10MK) gaan innemen, net zo lang totdat die een week lang zonder reactie kan worden ingenomen.

Is er wel een reactie op een potentie, wacht dan met verder innemen totdat de reactie uitgedoofd is. Ga daarna verder met het innemen van dezelfde potentie, net zo lang totdat je die een week lang kunt innemen zonder dat er enige reactie meer komt. Ga daarna pas verder met de volgende potentie. Verwissel de potenties niet en nummer zo nodig de flesjes. Denk niet dat er geen belasting is wanneer er op de 30ste en 200ste potentie geen reactie komt. Maak de gehele serie af en kom eventueel later nog weer op deze potenties terug.

 

Vriendelijke groet,

 

Arjen Pasma,

Homeopaat,

De Kragge 47,

8483 JV  Scherpenzeel (Frl.).

www.arjenpasma.nl

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

T 0561-480950

FB Zorg voor Malawi

www.zorgvoormalawi.nl

Contact

De Kragge 47
8483 JV Scherpenzeel (Fr.)

Tel. 0561 480 950

Zie 'Contactgegevens'