Skip to main content

Arjen Pasma praktijk voor homeopathie

Met ingang van 1 januari 2020 is de praktijk beëindigd.

Ik heb 35 jaar gewerkt voor mensen die mij dat vroegen en het was dankbaar werk om te doen. Nu is het voorbij: het was genoeg. Zoek je een homeopaat, kijk op www.nvkh.nl Dat is de site van de beroepsvereniging en je kunt daar homeopaten bij je in de buurt vinden. Zoek je informatie over al of niet vaccineren, kijk dan op www.nvkp.nl Ook daar zijn homeopaten te vinden die je kunnen begeleiden en ook is er literatuur te vinden om je te informeren. Ik zal vanaf nu geen nieuwe patiënten meer aannemen. Wie met mij in het verleden reeds contact had, kan mij bereiken via het contactformulier of door mij een e-mail te sturen. Wil je toch contact met mij omdat je mij iets wil vragen of wil je mij een bijzondere situatie voorleggen, gebruik dan in eerste instantie het contactformulier en vertel me wat je graag wilt. Ik zal - als ik in de gelegenheid ben - reageren. in het verleden was ik 7 x 24 uur bereikbaar en reageerde snel op mails en telefonische berichten. Vanaf nu kan dat niet meer. Natuurlijk mag je een bericht sturen een helaas kan ik niet meer beloven dat ik snel zal reageren. Geregeld zijn er perioden dat ik de mail niet zal lezen. Wil je - ook als patiënt in mijn praktijk - verzekerd zijn van directe zorg, zoek dan een praktijkvoerende homeopaat bij je in de buurt. Ik wens je alle goeds.

Vaccinatie

Pagina 1 van 2

Over de voors en tegens omtrent vaccinaties (tegen de zgn. kinderziekten, tegen andere aandoeningen, zoals ook m.b.t. reisvaccinaties) is veel te zeggen en er zijn weinig onderwerpen die zoveel stof doen opwaaien als juist dit. Vooraf: het is uiteindelijk de verantwoordelijkheid van elke ouder om de keuze te maken om een kind wel of niet te laten vaccineren. Er zijn ouders die zich bang laten maken door homeopaten die zeggen dat vaccineren nooit zou moeten en er zijn ouders die de dag vervloeken dat zij hun kind hebben laten vaccineren. Tussen beide uitersten moeten ouders hun weg zien te vinden in deze slangenkuil. Uit ervaring kan ik zeggen dat dat niet altijd meevalt. Er zijn gevaccineerde kinderen in de praktijk die door de vaccinatie ernstige klachten hebben ontwikkeld en die door de behandeling weer klachtenvrij zijn geworden en er zijn ook kinderen die na vaccinatie klachten hebben  ontwikkeld en die ook door een behandeling met homeopathie niet beter zijn geworden. Er zijn kinderen die niet gevaccineerd zijn en die geen problemen hebben ondervonden en die niet allerlei rampzalige ziekten oplopen waartegen die vaccinaties juist bedoeld waren. Er zijn kinderen die ondanks het volledige vaccinatieprogramma toch ziekten als kinkhoest en mazelen hebben ontwikkeld. 

De Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken (www.nvkp.nl)  en Vaccin Vrij (www.vaccinvrij.nl) willen informatie verstrekken aan ouders die willen nadenken over het al of niet laten vaccineren van hun kind. Verdere informatie kan men verkrijgen door (Duitse) literatuur te lezen als men op Google 'Anita Petek' intypt. Ook op de site www.tinussmits.nl is veel informatie te vinden omtrent dit onderwerp. Ook ik heb een zienswijze op vaccinatie en wanneer ouders er na gedegen overleg voor kiezen om hun kind niet te laten vaccineren (of juist wel!!!), zal ik er alles aan doen om hen te ondersteunen bij deze keuze en bij de behandeling van hun kind wanneer dit ziek mocht worden van welke aandoening dan ook.

Nog enige opmerkingen:

Neem bij twijfel over al of niet stoppen of hervatten van de inname van homeopatische medicijnen altijd contact op met uw behandelaar.

In het artikel "Gedragsproblemen door vaccinaties", geschreven door Tinus Smits, kunt u lezen welke problemen aan hem zijn voorgelegd en hoe hij deze kinderen behandelde. U vindt het artikel onder de knop "Gedragsproblemen door vaccinatie" (subknop bij Vaccinatie). 

MALARIA
Pagina
  • Laatste update op .

© 2019 Arjen Pasma Praktijk voor Homeopathie

Gemaakt door Kuipers ICT

Login